Chân váy tà dài gen đại

Vải đẹp loại 1, co dãn thấm mồ hôi và không bai nhão. Dành cho trẻ từ 1 – 15 tuổi. Các kích cỡ: 5,7,9,11

So sánh